Leopard Run

Tên: Leopard Run
Phát triển, xây dựng. bởi: GameABC.in
Ngôn ngữ: tiếng anh
Trang web: http://GameABC.in
Phiên bản: 4.0
Lưu ý: Trò chơi 3+
Chơi tốt nhất: Android 2 +
Sửa lỗi tự động tải lại cấp
Thêm Kg mới cho Leopard

Leopard Run – Trò chơi dành cho trẻ em và trẻ em gái bởi GameABC.in. Trong game này bạn thực hiện nhiệm vụ duy nhất là chạy và chạy nhưng hãy cẩn thận nhé, vì có trở ngại vật trên đường bạn đi, nó sẽ lạm cho bạn rất mệt khi va vào nó. Chúc các bạn thành công.
Tất cả miễn phí và miễn phí
Nếu bạn thích, bây giờ bạn để lại lời binh bên dưới.
Cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *