Big Fish eat Small Fish

Trò chơi Big Fish eat Small Fish sẽ là 1 trò chơi kinh điển không bao giờ là củ cả. Trong trò chơi này ban sẽ nuôi dưỡng con cá nhỏ đến khi trưởng thành, hiển nhiên no củng không nằm ngoài quy luật tự nhiên như đúng tên của nó.

Thật tuyệt vời cho những ai nuôi chúng lớn hơn những con cá còn lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *