Battle 3 in 1

Dựa theo sự kiên boom mẹ của các loại boom. Chúng tôi mô phỏng lại sự việc đó với loại game hành động đầy chất khói bụi. Trong game bạn sẽ điều khiển 1 chiếc máy bay cở lớn, mang theo những quả boom có sức công phá lớn, bỏ trúng vào mục tiêu là cách tốt nhất để tăng điểm và chứng tỏa tài năng điêu luyện của bạn. Hãy cẩn thận và thận trong khi nhắm đích, nó thì không dể dàng lắm

Play Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *