New year and Ants

Năm mới tết đến nhà nhà mua bánh, trái, đồ ngọt về để trong nhà chuẩn bị cúng, thế nhưng những con kiến phá hoại không để cho chúng ta thực hiện ý đồ đó, nó sẽ phá, tha về tổ chúng, chắc tôi nghĩ nó cũng như chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không cho nó lấy cắp ngang nhiên như vậy được, hãy phòng thủ và tấn công chúng để còn cơ hội chúng ta ăn trong ngày tết đúng ko nào. Nào bắt đầu thôi, chúc tốt lành.

Plugin: Downlaod here

New year and Ants
New year and Ants

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *