Ghost in the night game

Name: Ghost in the night
Develop. by: gameabc.in
Language: English
Website: http://gameabc.in
Version: 1.1
Note: Game 18+
Best Play: FireFox

Bạn có bao giờ đi qua khu mã, nghĩa địa. Nếu không bạn có thể thử 1 lần chơi qua game này. Một game kinh dị ma quái làm cho bạn thét lên trong lúc ngủ. Cho nên nó không phù hợp cho người có lá gan nhỏ.

Thật là đáng sợ và lành lạnh khi mình đang đi thì có những con ma quái nó từ đâu đi tới và tóm lấy mình. Ôi chỉ cần tưởng tượng thôi là khiếp rồi, còn bạn thì sao?

Plugin: Downlaod here

ghost in the night
ghost in the night

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *