Shooting Fishing Game

Name: Shooting Fishing Game
Develop. by: gameabc.in
Language: English
Website: http://gameabc.in
Version: 1.1
Note: Button Exit (Only For Android)
Best Play: FireFox

Plugin: Downlaod here

Dùng ống lói tre để bắn cá. Trên thực tế vấn đề này khó xãy ra. Nhưng ko sao, đó chỉ là 1 ý tưởng của 1 trò chơi được trang bị thêm đạn sau khi khai hỏa.

Trong game, bạn điều khiển 1 cây ống tre, chờ cá lội ra, thế là nhả đạn, trúng cá nó sẽ chết, nếu không, đừng lo, bạn có thể làm lại.

Shooting Fishing Game
Shooting Fishing Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *