Bubble shooter fish game

Thật không dể dàng gì khi chơi game này cho các bé, nó rất khó chịu khi ta phá vở khối màu gần nhau. Đây là 1 game thử tài cho những bạn gái và nhưng em nhỏ, nó kích thích chúng phân biệt màu và làm cho não của chúng được kích thích hơn.

Lúc tôi còn nhỏ tôi rất thích loại game như thế, và bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn nhỏ giống hoặc gần giống như tôi trước kia, đó là 1 việc làm cần được nghiên cứu nhiều hơn, do mỗi 1 em thì không như chúng ta con nhỏ phải ko nào. Nếu em nhỏ có ý tưởng mới, đừng quên để lại lời bình phái dưới. Chao các em!

Plugin: Downlaod here

Bubble shooter fish game
Bubble shooter fish game
Bubble shooter fish
Bubble shooter fish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *