Bamboo Shooting Game

Name: Bamboo Shooting Game
Develop. by: gameabc.in
Language: English
Website: http://gameabc.in
Version: 1.1
Note: Button Exit (Only For Android)
Best Play: FireFox

Plugin: Downlaod here

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi dùng giấy học nhồi vào nước sau đó cho nó vào 2 đầu ống tre nhỏ, dùng cây que thọt vào, do áp lực của cây que đẩy vào chiếm vùng rõng của ống tre làm nó phát nổ, 2 cụt giấy bay ra ngoài. Tôi gọi nó là cái ống thụt tre.

Khi lớn lên tuy rất thích trò chơi này nhưng thất không bình thường khi tôi dùng lại nó chơi. Cho nên tôi viết ra game này chỉ nhằm vấn đề này.

Bamboo Shooting Game
Bamboo Shooting Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *